Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 19. februar 10:30 - Tirsdag 19. februar 15:30

Fylkeshuset, Molde, møterom 103

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 19. februar

Orienteringar

  • Orientering om fylkesstatistikk 2018 ved ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm
  • Orientering om minimumskrav universell utforming ved rådgivar Mari Anne Bjørkmann
  • Orientering om «Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede» ved førsteamanuensis avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde, Anne Madeleine Botslangen
  • Under sak «Ny regional planstrategi og fylkesplan – innspel frå Rådet for likestilling av funksjonshemma» er det satt av 1. time til saka og innspel ved ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm

Saker til behandling

Saksnr Innhald
FF 1/19 Ny regional planstrategi og fylkesplan - innspel frå rådet for likestilling av funksjonshemma
FF 2/19 Minimumskrav universell utforming - byggesaker og TEK17
FF 3/19 "Tilgjengelighetsmerket" - kulturarrangement tilgjengeleg for alle
FF 4/19 2019 - Treårig driftstilskot til interesseorganisasjonar innan helse
FF 5/19 Høyring - Innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband
FF 6/19 Val av kommunar som rådet for likestilling skal besøke i 2019
FF 7/19 Samansetting av rådet for likestilling av funksjonshemma
FF 8/19 Årsmelding 2018
RS 1/19 Høyring: Forslag til forskrift om eldreråd, råd for personar med funksjonsnedsetjing   og ungdomsråd
RS 2/19 Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030
RS 3/19 Budsjettoppfølging - rådet for likestilling av funksjonshemma - periode 2018-13
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.