Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 21. mai 12:00 - Onsdag 22. mai 13:00

Quality Hotel Waterfront Ålesund

Nasjonalt nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport

Bufdir i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, arrangerer ei samling i Nasjonalt nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport. Nettverket er eit tiltak i Regjeringa si handlingsplan for universell utforming 2015 – 2019. (T7). Formålet med nettverket er å bidra til at den lokale og regionale kollektivtrafikken blir universelt utforma.

Informasjon om program og påmelding blir lagt ut seinere.

 

Kontaktpersonar:

 

Bufdir:      Anders Eriksen, tlf. 466 19 812, e-post: anders.eriksen@bufdir.no
   
Møre og Romsdal fylkeskommune:

Geir Olsen, tlf. 71 28 02 66, e-post: Geir.Olsen@mrfylke.no

 

                                                            

         

Kontaktpersonar

Geir Olsen Geir Olsen
Rådgivar
71 28 02 66
Send e-post