Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 12. mars 10:30 - Onsdag 13. mars 15:00

Quality Grand hotel, Kristiansund

Biblioteksjefmøte 2019

Korleis skal bok- og litteraturformidling bli betre i Møre og Romsdal? Korleis spelar vi på lag med lokalbefolkninga for å løyse felles utfordringar og sikre ein relevant og viktig møteplass? Er mellom anna tema som blir tatt opp på møtet 12.-13.3.19.

Førebels program:
12.3.19: Tema Bok- og litteraturformidling i Møre og Romsdal.
Kl. 10:30-11:00 Registrering
Kl. 11:00 – 11:15 Velkomst
Kl. 11:15-12:00 Innleiing v/ Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef
Kl. 12:00 – 13:00 Lunsj
Workshop om korleis vi skal arbeide med dette i fylkesbiblioteket og i folkebiblioteka.

13.3.19: Publikumsutvikling: Samarbeid og frivillige
Kl. 8:00- 8:30 Utsjekk
Kl. 8:30 God morgon
Kl. 8:45- 9:30 Statistikk v/Trygve Grydeland, Plan og analyseavd.
Kl. 9:45-10:30 Samskaping v/Stine Grini, Furuset bibliotek og aktivitetshus
Kl. 10:45-11:45 gruppearbeid
Kl. 11:45-12:30 Lunsj
Kl. 12:30 – 13:15 Dialog og innspel
Kl. 13:30 – 14:45 Presentasjon av prosjekt som har mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalbiblioteket
Kl. 14:45 slutt

Meir informasjon om føredragshaldarar og program kjem. 

Biblioteksjefsmøte 2019 Kristiansund
Påmeldingsfrist: 01.03.2019

Kontaktpersonar

Inger Lise Aarseth Inger Lise Aarseth
Førstekonsulent
71 28 05 04
Send e-post