Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 20. februar 10:00 - Onsdag 20. februar 16:15

Krona, Romsdalsmuseet i Molde

Kulturminneplan i kommunen (KIK-seminar)

Kulturminneplan i kommunen (KIK-seminar) for alle som jobbar, har jobba og skal jobbe med å lage plan i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune ved KIK-teamet inviterer til erfaringsutveksling den 20. februar i Molde.

Program:

Stad: Krona, Romsdalsmuseet i Molde, auditoriet

10:00

Velkommen/ Status KIK i Møre og Romsdal

v/Siv Aksdal og Toril Moltubakk

10:15 

Orientering om KIK.

v/Geir Tvedt og Kari Larsen, Riksantikvaren

11:00

Verdiskaping «Ein bit av historia»

v/prosjektleiar Elin Kanck Lorentzen

11:25  Pause
11:30 

Planprosessen

v/Johnny Loen, Plan- og analyseavdelinga

11:45

Korleis lage ein kulturminneplan? Utfordringar? 

NB! Vi ønkjer innspel frå kommunane før seminaret. 

12:30  Har kulturminneplan nytteverdi ? Planarbeid? Byggesakshandsaming? med meir
13:00  Lunsj
14:00 

Askeladden

v/ Kristoffer Dahle

14:45 Pause
14:55 

Litt om KULA (kulturhistoriske landskap)-prosjektet

v/Siv Aksdal og Kristoffer Dahle

15:30 

Døme på gjenbruk

v/Toril Moltubakk

15:50  Spørsmål/ Oppsummering
16:15 Slutt

Påmeldingsfristen er 15.februar 

Kontaktpersonar

Siv Aksdal Siv Aksdal
Rådgivar kulturvern
71 28 03 36
Send e-post
Toril Moltubakk Toril Moltubakk
Rådgivar kulturvern
71 28 03 37
Send e-post