Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 18. juni 12:00 - Onsdag 19. juni 12:00

Scandic Seilet, Molde

Samling knyttet til anlegg og spillemidler

Møre og Romsdal fylkeskommune v/kulturavdelinga inviterer saksbehandlarar for spelemidlar og andre interesserte frå kommunar i Møre og Romsdal til samling i Molde 18.-19. juni.

Tema: kunstgressbaner, og nærmiljøanlegg og anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet

Det er mogleg å stille med inntil to deltakarar frå kvar kommune. Det må påregnes ein egenandel for deltakinga. Møre og Romsdal fylkeskommune fakturerer kvar kommune for deltaking i etterkant av samlinga.

  Program for spelemidelsamling i Molde, 18.-19.juni 2019. Stad: Scandic Seilet
  TIRSDAG 18. JUNI
11:00 Registrering
11:30

Velkommen, informasjon om årets søknadsrunde

v/Hans Roger Tømmervold, Møre og Romsdal fylkeskommune

Om endringar i føresegnene for spelemidelordninga

v/ Daniel Storholthe Kristiansen, Kulturdepartementet

12:30 Lunsj
13:30

Frifotanlegg som nærmiljøanlegg

v/Ove Halvorsen, anleggskonsulent i Norges Fotballforbund

13:50

Kunstgress og innfyll – kva meiner Norges Fotballforbund?

v/Ove Halvorsen, anleggskonsulent i Norges Fotballforbund

14:20 Pause
14:30

Tverga - Ressurssenter for eigenorganisert fysisk aktivitet og idrett

v/Lisa Watson, daglig leder Tverga

15:05

Om spreiing av mikroplast – kva er konsekvensane for miljøet?

v/Anne Melbø, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

15:35 Pause
15:45

Anleggsutvikling i Møre og Romsdal

v/Helge Bremnes/Guri K. Skrove, Møreforsking Molde

16:35

Planlegging for friluftsliv

v/Petter Jenset, Møre og Romsdal fylkeskommune

Tilrettelegging for friluftsliv – kommuneeksempel

v/Tore Birkeland, Molde kommune

17:15

Om godeidrettsanlegg.no

v/Camilla E. Øhman, ansvarlig for godeidrettsanlegg.no

19:00 Middag
  ONSDAG 19. JUNI
08:00 Utsjekk
08:30

Anleggsbefaringar til fots. Hugs «klær etter vær»!

Kunstgressbaner, nærmiljøanlegg m.m

12:00 Lunsj på hotellet

OBS! Det kan bli gjort endringar i programmet.

Påmeldingfristen er utgått

Kontaktpersonar

Hans Roger Tømmervold Hans Roger Tømmervold
Rådgivar
71 28 03 19 /
Mob. 994 59 400
Send e-post