Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 19. september 09:00 - Tirsdag 1. oktober 15:15

Kristiansund, Molde, Ålesund

Kurs for fagleg leiar/instruktør

PROGRAM FOR DAGEN:

Kristiansund / Ålesund / Molde

09.00         Velkomen
                 Vidaregåande opplæring i bedrift, dei ulike aktørane sine oppgåver 
                 - Ulike vegar fram til fagbrev/sveinebrev/fagkompetanse

09.45         Pause

10.00        - «Godt begynt er halvt fullendt» 
                 - Førebuingar for å lukkast med opplæringa 
                 - Læreplana i faget. Kva er fast og kor står ein fritt?

10.45         Pause

11.00         - Instruktørar / faglege leiarar sitt ansvar 
                 - Kjenneteikn på ein god instruktør

12.00         Lunsj

13.00         Gruppearbeid, korleis lage plan for opplæringa?

14.00         Pause

14.15         «Å lage gull av gråstein». Bedrifta som læringsarena

15.15         Oppsummering

Kursa vert arrangert i dei tre største byane i veke 38, 39 og 40. Du vel den staden som passer best for deg. 

Datoar for instruktørkursa er:

19.september 2019   Kristiansund   Scandic Kristiansund
01.oktober      2019   Molde              Scandic Hotel Alexandra
24.september 2019   Ålesund           Scandic Parken

Økonomi:
Kurset er gratis. Reise, opphald og andre utgifter dekkjast ikkje. Forfall som ikkje er varsla vert fakturert med kostnad på dagpakke.

Endeleg påmeldingsfrist: 16.september 2019

Påmelding til kurs for faglege leiarar/instruktørar H-19

Kontaktpersonar

Åse Vatne Riksfjord Åse Vatne Riksfjord
Rådgivar
71 28 03 85 /
Mob. 959 32 159
Send e-post