Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 24. april - Onsdag 25. april

Molde, Rica hotell Seilet, Gideonvegen 2

Regional tettstadkonferanse

Som perler på ei snor.........

....ligg tettstadene i fylket langs kyst og innland, med byane som blikkfang og regionale sentra. Trass i variasjonane er det mange sammenfallande utfordringar. Fokuset på fortetting er aktuelt for dei fleste tettstader, store som små. Kort veg til handel, servicetilbod og møteplassar gjer at stadig fleire vil bu i sentrum, og behovet for sentrumsnære bustader er stor.

Korleis møter vi utfordringane som ligg i å utvikle attraktive tettstader?

Dette er ein smakebit på temaene vi skal diskutere på årets regionale konferanse. Vi kjem tilbake med fullstendig program.

Arrangør: Møre og Romsdal fylkeskommune og Forum for stedsutvikling.

Ingen kursavgift

Betaling:
Direkte til hotellet ved avreise.
faktura kan sendast mot minst to vekers varsel til Rica hotell Seilet.

Frist:
Bindande påmelding innan 16. april.

Kontakt:
Møre og Romsdal fylkeskommune v/Ingerd Husøy Høknes
tlf.:71258036, e-post: ingerd.husoy.hoknes@mrfylke.no