Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 20. november 09:00 - Onsdag 20. november 15:30

Molde

Mørekonferansen 2013

Velkomen til Mørekonferansen, årets viktigaste møteplass mellom næringsliv, virkemiddelapparat og politikarar! Konferansen er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Sparebanken Møre.

Onsdag 20. november
Hotell Alexandra, Molde

Fristen for påmelding er gått ut. Om du ønskjer å delta, send e-post til: angela.hagen@mrfylke.no

Tema for årets konferanse er internasjonalisering og nyindustrialisering.

Målet med konferansen er å gi kunnskap om den makroøkonomiske utviklinga, forventa utvikling i ulike marknader og konsekvensar for Møre og Romsdal. Få innsikt og hent inspirasjon frå bedrifter som har valgt ulike strategiar for å styrke sin posisjon i den globale konkurransen.

Avansert produksjonsteknologi, rototar, 3D-printarar og digitalisering opnar for nye måter å produsere på. Korleis kan vi ta i bruk slik teknologi for å bli meir konkurransedyktige? Og korleis kan merkevarebygging gi oss konkurransefortrinn i den globale konkurransen?

Program

09.30 Registrering  
10.00 Opning ved fylkesordførar Jon Aasen  + Kultuelt innslag
10.30 Utsiktene for det konkurranseutsette næringslivet i Møre og Romsdal. Temp – makroøkonomisk bilde. Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og fast spaltist i Dagens Næringsliv
11.00

Avansert robotteknologi - kva moglegheiter gir dette for framtidig industriproduksjon?

 

Ingrid Schølberg, prosjektdirektør ved institutt for marin teknikk ved NTNU og leiar for Robotnor – Senter for avansert robotikk.
11.30 Lunsj  
12.30 Kulturelt innslag  
12.40 “Kleven tek skipsbygginga attende til Noreg” Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven
13.20 “Er norske merkevarer sett fra utlandet?” Monika Hestad, gründer av det London-baserte konsulentfirmaet Brand Valley. 
13.55 Pause  
14.10 “Internasjonal konkurransekraft i ikke oljebasert industri, med produksjon i Norge” Nils Fredrik Drabløs, administrerande direktør i Ekornes
14.50 Merkevarebygging og industriproduksjon i høgkostlandet Noreg Kjell Stamnes, konsernsjef i Glamox
15.30 Slutt  

NB - nyheit! Møre og Romsdal fylkeskommune samlar haustens konferansar og møteplassar under ei fane: Inspirasjon Møre og Romsdal, der vi set fokus på regional utvikling. I tillegg til Mørekonferansen blir det Kulturnett og E39 På veg! mogelegheiter etter ferjefri E39. Du kan velje om du vil delta på eitt eller fleire arrangement. Les meir om Inspirasjon Møre og Romsdal her

Her finn du programmet i pdf:

Kontaktpersonar

Øyvind Tveten Øyvind Tveten
Rådgivar
71 25 81 95 /
Mob. 922 12 429
Send e-post
Angela Hagen Angela Hagen
Rådgivar
71 25 81 81 /
Mob. 975 49 215
Send e-post