Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 24. januar 10:00 - Torsdag 26. januar 15:30

Molde

Kulturtorget 2017

Kulturtorget er den viktigaste møteplassen for dei som arbeider med kulturformidling til barn og unge i Møre og Romsdal; barnehagane, frunnskulane, dei videregåande skulane, kunstnerar, kulturinstitusjonar mm. På Kulturtorget viser vi aktuelle produksjonar for turné med Kultursekken for kommande skuleår. Tilbakemeldingar frå deltakarane er viktige innspel i korleis Kultursekken blir programmert.  Deltaking på Kulturtorget er ein føresetnad for dei videregåande skulane si deltaking i Kultursekken.

Sett av datoane 24.-26.januar:

  • 24.01: Barnehage
  • 25.01: Grunnskule og videregåande
  • 26.01  Grunnskule og videregåande

Påmelding skjer kun elektronisk. Frist for påmelding er 30.12.2016:

Her er lenke til meir informasjon om Kulturtorget og påmeldingsskjema.

Kulturtorget viser produksjonar frå 4-19 år

Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene-Kulturtanken

Kontaktpersonar

Camilla Wiik Camilla Wiik
Rådgivar
71 28 03 09 /
Mob. 906 74 399
Send e-post