Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 30. januar 10:30 - Mandag 30. januar 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset i Molde

Møte i fylkesutvalet 30. januar

Orienteringar:

Kl. 10.30       Klimaprofil for Møre og Romsdal v/Hanne Heiberg MET/KSS, Dagrun Vikhamar Schuler NVE/KSS og ein frå regionkontoret til NVE.

Kl. 11.00       Kraftlinja frå Fardal til Ørskog – forsyningssikkerheit og beredskap i vårt område, eventuell vidareføring til Romsdalshalvøya og Aukra v/dagleg leiar Istad nett Gerhard Eidså.

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
   
U 1/17 T- 79/16 Økonomiplan 2017 - 2020 med budsjett for 2017 - oversendingsforslag frå Charles Tøsse (H)
U 2/17 Strategikonferansen 2017 - innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS
U 3/17 Regional planstrategi - orientering om status 2016
U 4/17 Høyring - forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermverdige objekt, militære anlegg og områder, og botnforhold
RS 1/17 Orientering om arbeidet i Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal for 2016
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.