Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 27. februar 10:30 - Mandag 27. februar 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 27. februar

Saker til behandling:

Saksnr Innhald  
     
U 5/17 Stortingsval   2017 - møteplan, delegasjon m.v  
U 6/17 Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017  
U 7/17 Regional delplan for klima og energi - Forslag til   handlingsprogram 2017  
U 8/17 Innspel til jordbruksforhandlingane 2017  
U 9/17 Handlingsprogram Samferdsel 2017  
U 10/17 Regional   delplan for samordna bustad-, areal og transport i Ålesundregionen - framlegg   til prinsippvedtak  
U 11/17 Forslag til endring av §§9 og 20 i yrkestransportlova -   høyring  
U 12/17 Kommunale bidrag til Nordøyvegen  
U 13/17 Handlingsprogram kultur 2017  
U 14/17 Handlingsprogram 2017 - Regional delplan for folkehelse  
U 15/17 Rapportering handlingsprogram 2016  
U 16/17 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017 - 2020  
U 17/17

Investeringsplan skolebygg - status januar 2017

 

 
  Godkjenning av protokoll  

 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.