Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 3. april 10:30 - Mandag 3. april 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 3. april

Orienteringar:

-      Campus Kristiansund v/prosjektleiar Roland Mauseth.

-      Fiskebåt – synspunkt på NOU 2016:26 – «Et fremtidsrettet kvotesystem». 

Saker til behandling:

U 18/17 Program   for fylkestinget i Kristiansund 26. og 27. april 2017
U 19/17 Klage på vedtak - Smøla kommune - frådeling til bustad   gbnr 48/16 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8
U 20/17 Klage på vedtak - Kristiansund kommune - Skolegata 12 og   14 - søknad om tilbygg, fasadeendring, renovering og bruksendring -   dispensasjon fra reguleringsplan
U 21/17 Statleg sikring av friluftsområde i Møre og Romsdal -   søknader for 2017 - tilråding
U 22/17 Plan for lokalisering av statlege arbeidsplassar -   muligheiter for Møre og Romsdal
U 23/17 Høyring   av NOU 2016:26 - Eit framtidsretta kvotesystem
U 24/17 Eigedomsstrategi   for Møre og Romsdal fylkeskommune 2017 - 2026
U 25/17 K451 Fagerlia videregående skole - byggeprogram byggetrinn   1
U 26/17 Høyring; "Utgiftsbehov til ferjer og   hurtigbåter"
U 27/17 Anbodsutlysing av "Nordmørspakken"

 

RS 2/17

 

Kopi: Oversending til departementet - Reguleringsplan   Syltemoa Sandtak

 

 

Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.