Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 4. april 09:15 - Tirsdag 4. april 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 4. april

Saker til behandling:

U 28/17 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2016
U 29/17 Endring av budsjett 2017
U 30/17 Molde   vgs - Leigeavtale Molde kulturskole
U 31/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2
U 32/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg
U 33/17 FylkesROS Møre og Romsdal
U 34/17 ÅKP Blue Innovation Arena
U 35/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i   Møre og Romsdal 2017-2020
 

 

Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.