Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 29. mai 10:30 - Mandag 29. mai 13:00

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 29. mai

Saker til behandling

Saksnr Innhald
U 37/17 T-4/17 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for   2016 - oversendingsforslag frå Jan Steinar Engeli Johansen (FRP) og Frank Sve   (FRP)
U 38/17 Program for fylkestinget i Fosnavåg 12. - 13. juni 2017
U 39/17 K351 Haram vgs BT1 - byggeregnskap
U 40/17 K002 Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram
U 41/17 Regionale forskningsfond Midt-Norge - Orientering om årsrapport 2016 og handlingsplan 2017
U 42/17 Kystverket Midt-Noreg - Vurdering av søknader om tilskot Kap 1360 post 60 for utbetaling 2018
U 43/17 Innspel til regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering
U 44/17 Regional  delplan for museum 2017-2027 - høyring
U 45/17 Høyring i transport- og kommunikasjonskomiteen om verksemda til Avinor AS
RS 3/17 Høyringssvar  frå Møre og Romsdal fylkeskommune om regional struktur i Arbeids- og tenestelinja i NAV
RS 4/17 Norddal kommune. Reguleringsplan for Syltemoa bre-elvavsetting. Oversending til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling
RS 5/17 Søknad til driftsstøtte til TV-aksjonen Møre og Romsdal 2017
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.