Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 30. mai 09:15 - Tirsdag 30. mai 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 30. mai

Saker til behandling

Saksnr Innhald
U 46/17 Val av medlem og varamedlem til representantskapet i SpareBank 1 SMN ut valperioden til 31.12.2019
U 47/17 Endring av vedtekter for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet
U 48/17 Møre og Romsdal fylkeskommune - leigeavtale med Molde kommune om areal for Molde vgs. i Molde kulturskole sine lokalar
U 49/17 Økonomirapportering per 1. tertial 2017
U 50/17 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygningar
U 51/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 (blir ettersendt)
U 52/17 Anbodsutlysing Nordmørspakken
U 53/17 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021 (blir ettersendt)
U 54/17 Landbruksmelding for Møre og Romsdal
U 55/17 Endring i §12, 3 ledd i Lokal inntaksforskrift- Vg1 Studiespesialisering med toppidrett
U 56/17 Utviklingsplan Tingvoll vidaregåande skole
U 57/17 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 - 2021
U 58/17 Sikringskjøp av Kirkegata 1A i Ålesund til museumsformål
 U 59/17 Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Peder Gjerstad
U 60/17 Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Erik Kursetgjerde
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.