Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 25. september 10:30 - Mandag 25. september 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 25. september

Saker til behandling:

Saksnr Innhald Uoff
     
U 78/17 Program for fylkestinget 16. og 17. oktober 2017  
U 79/17 Behov for nytt fengsel i Møre og Romsdal - innspel til KVU   om straffegjennomføring  
U 80/17 Høyring   - konsekvensutgreiing for utbygging av Fenja innenfor PL586  
U 81/17 Innspel på høyring av Revidert forvaltningsplan for   rovvilt region 6  
U 82/17 Tilsetting   av ass. fylkesrådmann i Møre og Romsdal fylkeskommune - Ikkje offentleg:   Offl. § 25 (blir ettersendt) X
 

 

Godkjenning av protokoll

 

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.