Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 26. september 09:15 - Tirsdag 26. september 16:00

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 26. september

Saker til behandling

Saksnr Innhald Uoff
U 83/17 Søknad frå Steinar Reiten om fritak frå politiske verv - suppleringsval (blir ettersendt)  
U 84/17 Økonomirapportering per 2. tertial 2017  
U 85/17 Eigarskapsmelding for 2016  
U 86/17 Romsdalpakken - vurdering av kravspesifikasjon på bakgrunn av vedtak i samferdselsutvalet
Ikkje   offentleg: Offl § 23 1. ledd
X
U 87/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 -   oppfølging av vedtak i fylkestinget  
U 88/17 Søknad om forskottering av Kjørsvikbugen fv. 680  
U 89/17 Søknad om forskottering av Kvamkrysset i Molde kommune  
U 90/17 Framlegg til nye vedtekter for NDLA  
U 91/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020  
U 92/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017-2026  
U 93/17 Sal av aksjar i Romsdalsmuseet Eiendom AS  
U 94/17 Søknad om tilleggsfinansiering - Atlanten Kunstis AS  
  Godkjenning av protokoll  

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.