Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 20. november 10:30 - Mandag 20. november 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 20. november

Saker til behandling

Saksnr Innhald
U 105/17 Program for fylkestinget 11. - 13. desember 2017
U 106/17 K751 Borgund vgs - Byggeprogram BT5
U 107/17 K351   Haram vgs BT1 - byggerekneskap
U 108/17 Høyring - Kystverkets handlingsprogram 2018 - 2029
U 109/17 Forslag til endringar i vassforvaltninga – frå regional plan til sentral styring av   vassressursane - uttale til høyring om endringar i vassforskrifta og   naturmangfaldlova
U 110/17 Høyring - endring av forskrift av 22. desember 2004 om akvakultur for andre artar enn laks, aure og regnbogeaure - akvakultur av vasslevande plantar
U 111/17 Høyring - Statens vegvesen sitt utkast til handlingsprogram 2018-2023 (2029)
U 112/17 Høyring om fordeling av nasjonale skredsikringsmidlar til fylkeskommunane 2018 -2023
U 113/17 Innspel til høyring om framtidig organisering av politiets særorgan
U 128/17 Uttale til Stortinget om namn på ny region som omfattar Sogn og Fjordane og Hordaland
RS 8/17 Nesset, Rauma, Molde, Vestnes og Midsund kommunar - vedtak   - interkommunal plan for Romsdalsfjorden
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.