Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 21. november 09:15 - Tirsdag 21. november 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 21. november

Saker til behandling

Saksnr Innhold Uoff
U 114/17 Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme   
U 115/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018  
U 116/17 Aksjekapital i The North West AS  
U 117/17 Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal  
U 118/17 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS –  eigaravtale  
U 119/17 Endring av vedtekter - Stiftelsen Kulturkvartalet  
U 120/17 Kjøp av aksjar - Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS  
U 121/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal  
U 122/17 Endring av lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av læreplassar, Møre og Romsdal fylkeskommune - § 5 skoleplass i anna fylke, og § 14 permisjon frå vidaregåande opplæring og reservasjon av skoleplass.  
U 123/17 Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule  
U 124/17 Sal av aksjar i Interoperabilitetstjenester AS  
U 125/17 Prinsipp og prosedyre for realisering av   "sjølvfinansierande prosjekt"  
U 126/17 Kravspesifikasjon Indre Sunnmøre Ikkje offentleg:
Offl §23 1. ledd
X
U 127/17 Søknad frå Steffen Falkevik om fritak frå
politiske verv - suppleringsval
 
U 129/17 Høyring om fordeling av nasjonale skredsikringsmidlar
til fylkeskommunane 2018 - 2023
 
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.