Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 26. april 12:00 - Torsdag 27. april 18:00

Scandic Kristiansund

Møte i fylkestinget 26. - 27. april

Onsdag 26. april:

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Opning

  - Utdeling av pris til Årets bedrift

kl. 1400 - Gruppemøte

kl. 1500 - Kaffepause

kl. 1530 - Plenumsmøte med behandling av saker etter saklista

kl. 2000 - Middag

 

Torsdag 27. april:

kl. 0900 - Plenumsmøte m/behandling av rekneskap og årsrapport 2016

kl. 1050 - 10 min. kaffepause

kl. 1100 - Framhald av plenumsmøte m/behandling av resterande saker,

               svar på interpellasjonar og spørsmål

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Tema: næringslivet i Nordmørsregionen

    (sjå eige program)

kl. 1600 - Avslutning

Saker til behandling:

T 1/17 Plan for selskapskontroll 2017-2018
T 2/17 Sentrale kontrollorgan - årsrekneskap 2016
T 3/17 Sentrale kontrollorgan - årsmelding 2016
T 4/17 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2016
T 5/17 Endring av budsjett 2017
T 6/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2
T 7/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg
T 8/17 FylkesROS Møre og Romsdal
T 9/17 ÅKP Blue Innovation Arena
T 10/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i   Møre og Romsdal 2017-2020
T 11/17 Interpellasjon   frå Bjarne Kvalsvik (UVS) vedrørande Sande fastlandssamband
T 12/17 Interpellasjon   frå Randi Walderhaug Frisvoll (KRF)vedrørende nedlegging av skoletilbod
T 13/17 Interpellasjon   frå Elisabeth Jørgenvåg (NML) vedrørende vidareføring av skoletilbod ved   Kristiansund vg skole
 

 

Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.