Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 12. juni 12:00 - Tirsdag 13. juni 18:00

Thon Hotel Fosnavåg

Møte i fylkestinget 12. - 13. juni

Program:

Måndag 12. juni:

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Opning

             - Kulturinnslag

kl. 1330 - Fylkesordførarens tale

kl. 1400 - Gruppemøte

kl. 1530 - Kaffepause

kl. 1600 - Plenumsmøte med behandling av saker etter saklista

kl. 1700 - Fylkesutvalsmøte

kl. 2000 - Middag

 

Tysdag 13. juni:

kl. 0900 - Plenumsmøte med generell politisk debatt

kl. 1050 - 10 min. kaffepause

kl. 1100 - Plenumsmøte

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Plenumsmøte med behandling av strategi og rammer for arbeidet med

               økonomiplan 2018-2021

kl. 1600 - Kaffepause

kl. 1630 - Plenumsmøte med eventuelt behandling av resterande saker, svar på

               interpellasjonar og spørsmål

Saker til behandling:

T 14/17 Melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilsynsrapportar  
T 15/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - FR 2/16: Drift og vedlikehald av skolebygg  
T 16/17 Val av medlem og varamedlem til representantskapet i SpareBank 1 SMN ut valperioden til 31.12.2019  
T 17/17 Yrkesopplæringsnemnda   – suppleringsval (saka skal behandlast   i fylkesutvalet 12.06.2017)  
T 18/17 Endring av vedtekter for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet  
T 19/17 Møre og Romsdal fylkeskommune - leigeavtale med Molde kommune om areal for Molde vgs. i Molde kulturskole sine lokalar  
T 20/17 Økonomirapportering per 1. tertial 2017  
T 21/17 K002   Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram  
T 22/17 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygningar  
T 23/17 Anbodsutlysing Nordmørspakken  
T 24/17 Dekketilstand fylkesveg i Møre og Romsdal (saka skal   behandlast i fylkesutvalet 12.06.2017)  
T 25/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 (saka skal behandlast i fylkesutvalet 12.06.2017)  
T 26/17 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021 (saka skal behandlast i fylkesutvalet 12.06.2017)  
T 27/17 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 - 2021  
T 28/17 Endring i §12, 3 ledd i Lokal inntaksforskrift- Vg1 Studiespesialisering med toppidrett  
T 29/17 Utviklingsplan Tingvoll vidaregåande skole  
T 30/17 Landbruksmelding for Møre og Romsdal  
T 31/17 Sikringskjøp av Kirkegata 1A i Ålesund til museumsformål  
T 32/17 Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Peder Gjerstad  
T 33/17 Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Erik Kursetgjerde  
T 34/17 Interpellasjon frå Erik Kursetgjerde ang periodebillett ungdom - inkludering av nattbuss  
T 35/17 Interpellasjon frå Syver Hanken og Peder Gjerstad ang. reduksjon av tal fylkestingsrepresentantar  
T 36/17 Interpellasjon frå Syver Hanken og Peder Gjerstad vedr. reduksjon av politikargodtgjersle  
 

 

Godkjenning av protokoll

 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.