Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 8. februar 10:30 - Onsdag 8. februar 15:30

Fylkeshuset, Molde

Møte i samferdselsutvalet 8. februar

Orientering

Ny app for ruteinformasjon og betaling i Møre og Romsdal 

Saker til behandling:

SA 1/17 Handlingsprogram Samferdsel 2017
SA 2/17 Regional delplan for samordna bustad-, areal og transport   i Ålesundregionen
SA 3/17 Ferjestandard for Møre og Romsdal
SA 4/17 Reguleringsplan fv. 60 Hornindal-Stranda (ettersendes)
SA 5/17 Fordeling av midlar til mindre trafikktryggingstiltak for   2017
SA 6/17 Sulesund fergekai - kiosk
SA 7/17 Val av namn på konstruksjonar i Nordøyvegprosjektet
SA 8/17 Endring av yrkestransportlova - høyring
SA 9/17 Klage på tildeling av ruteløyve for drift av flybuss   mellom flyplassane i Molde og Kristiansund og hotella i dei to byane
SA 10/17 Drosjeløyva i Kristiansund kommune - Ny søknad om   konsesjon til oppretting av ny drosjesentral i Kristiansund
SA 11/17 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport
SA 12/17 Endring av takst for miljøvennlege bilar. Presisering av   vedtak under sak SA-59/16 
RS 1/17 Drosjeløyva i Volda og Ørsta kommunar - Søknad om   oppretting av felles drosjesentral
RS 2/17 Budsjettoppfølging
RS 3/17 Høring om forslag til endring av yrkestransportlova
RS 4/17 Sykkylvsbrua AS - bompenger for passasjerer i buss
RS 5/17 Sande kommune  -   uttale om breiddeutviding på fv 61, strekninga Almestad - Vågen
RS 6/17 Ruteendringar gjeldande frå 1. mai etter handsaming i   samferdselsutval 05.12.16 
RS 7/17 Anmodning om oppstart med kommunedelplaner med konsekvensutredninger for Todalsfjordprosjektet - bestilling av arbeidet
RS 8/17 Fylkesveiene i Smøla kommune

På møteplan 2016 finn du sakspapira til møtet.