Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 7. mars 10:30 - Tirsdag 7. mars 15:00

Fylkeshuset, Molde

Møte i samferdselsutvalet 7. mars

Program båtdåp:

Oppmøte på hurtigbåtkaia i Molde kl. 11.30

Bespisning Molde Fjordstuer kl. 12:30

Møte i samferdselsutvalet fortsetter på fylkeshuset etter bespisning.

Orienteringar:

  • Romsdalsaksen v/Jørn Inge Løvik og Frode Gjelstenli, Romsdalsaksen AS
  • Møreaksen v/Kjetil Strand, Statens vegvesen

Saker til behandling:

SA   15/17 Årshjul   for samferdselsutvalet
SA   16/17 Fråvik   om overdekking tunnel - Nordøyvegen
SA   17/17 Opphør   førehandsinnkrevjing bompengar Nordøyvegen
SA   18/17 Vidare drift av Sulesund kiosk
SA   19/17 Utbedring   av forfall og etterslep på fylkesveg
SA   20/17 Vegeigarrolla -   prosjekteigarstyring og realisering av fylkesvegprosjekt
SA   21/17 Kapasitetsauke   Rute 14 Stranda-Liabygda – saka er unntatt off i hht. off. lova § 23 1. ledd
SA   22/17 Hurtigbåtkaia på Sekken
SA   23/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020
RS   11/17 Budsjettoppfølging   for politiske utval 2017
RS   12/17 Invitasjon   til å kome med innspel til rapport om kostnadsnøkkelen for båt og ferje
RS   13/17 Utskrift   av sak U-12/17 Kommunale bidrag til Nordøyvegen 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.