Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 4. mai 10:30 - Torsdag 4. mai 15:00

Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes

Møte i samferdselsutvalet 4. mai

Orientering:

Sulesund ferjekai v/Ole Kristian Birkeland, Statens vegvesen

SA   22/17 Fråvikssøknad   fv. 254 Babrua - Averøy kommune
SA   23/17 Fråvikssøknad   for fv 654 Skarabakken - Herøy kommune
SA   24/17 Drosjeløyva   i Kristiansund kommune - Klage over saksførebuing og vedtak i sak SA-10/17   (Ny søknad om konsesjon til oppretting av konkurrerande drosjesentral i   Kristiansund)
SA   25/17 Orientering   om framtidig kioskdrift ved Sulesund ferjekai 
SA   26/17 Belte i bybuss klasse 1 Ålesund
RS   14/17 Årsmelding   2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS   15/17 Årsmelding   2016 – Eldrerådet 
  Godkjenning   av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.