Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 7. juni 10:30 - Onsdag 7. juni 15:30

Scandic Kristiansund

Møte i samferdselsutvalet 7. juni

Saker til behandling:

SA   29/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018-2027
SA   30/17 Plan- og byggeprogram 2017-2018
SA   31/17 Prinsipp   for sjølvfinansierande fylkesvegprosjekt
SA   32/17 Dekketilstand fylkesveg i Møre og Romsdal
SA   33/17 Budsjettkorrigering etter 1. tertial - omdisponering av midlar
SA   34/17 Kontraktstrategi for driftskontraktar i Sunnmøre og Romsdal
SA   35/17 Tiltak for å betre trafikktryggleiken ved Moa Trafikkterminal
SA   36/17 Tiltak Linge ferjekai
SA   37/17 Liggekaier
SA   38/17 Kravspesifikasjon – Romsdalspakken Unntatt off.-off. lova § 23 1. ledd
RS   16/17 Fylkesveg 65 - næringslivet på Nordmøre
RS   17/17 Budsjettoppfølging 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.