Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 6. september 10:30 - Onsdag 6. september 15:30

Rom 700, Fylkeshuset, Molde

Møte i samferdselsutvalet 6. september

Orienteringar:

  • Sundbåten v/Sven Erik Olsen, styreleiar
  • Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk v/Svein Ivar Aarskog, samferdselsavdelinga
  • Modulvogntog v/Statens vegvesen
  • Nordmørspakken v/Jesper Wiig, samferdselsavdelinga

Saker til behandling:

    Uoff
SA 39/17 Møteplan 2018 - Samferdselsutvalet -   Plannemnd for samferdselsutbygging - Fylkestrafikktryggingsutvalet  
SA 40/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018   -2027 - oppfølging av vedtak i fylkestinget  
SA 41/17 Søknad om forskottering av Kvamkrysset i   Molde kommune  
SA 42/17 Søknad om forskottering av Kjørsvikbugen   fv. 680  
SA 43/17 Utgliding av fv. 65 ved Røv i Surnadal  
SA 44/17 Fv 654 - Skarabakken - kostnadsauke  
SA 45/17 Status orientering om   trafikktryggingstiltak med kommunetilskot - 50/50 ordning  
SA 46/17 TS midlar - mindre tiltak - status,   korrigering og tiltak for 2018  
SA 47/17 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda   18.09.2017-18.02.2018 X
SA 48/17 Romsdalpakken - vurdering av   kravspesifikasjon på bakgrunn av vedtak i samferdselsutvalet  X
RS 20/17 Fråsegn til søknad   om ruteløyve på strekninga Oslo - Lærdal – Ålesund  
RS 21/17 Førebels svar på   søknad om ferjesamband i inntektssystemet  
RS 22/17 Budsjettoppfølging   til og med juni 2017  
RS 23/17 Budsjettoppfølging til og med august   2017  
RS 24/17 Søknad om ruteløyve   Oslo - Lærdal – Ålesund - høyring  
RS 25/17 Rehabilitering Godøytunnelen – Økonomi   
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.