Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 25. oktober 10:30 - Onsdag 25. oktober 15:30

Fylkeshuset, Molde

Møte i samferdselsutvalet 25. oktober

Orientering:

Trafikksikkerhetstiltak (fartsgrenser, gangfelt, fortau) v/Statens vegvesen

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
SA 49/17 Avvikling av trykte rutehefter
SA 50/17 Ståplassar skuleskyss skuleåret 2017/18
SA 51/17 Høyring - endring i   prisopplysningsforskrifta, maksimalprisforskrifta og yrkestransportforskrifta
SA 52/17 Fråvikssøknad fv. 328   Gløna Nedre - Surnadal kommune
SA 53/17 Fv. 659 Nordøyvegen - Fråvik ut over   vegnormalane for Haramsfjord-, Nogvafjord-, og Fjørtofttunnelen
SA 54/17 Fv. 659 Nordøyvegen - Fråvik krav om   tørroppstilte pumper
SA 55/17 Vurdering av senking av høgbrekk ved   Surnadalsvegen 1092, fv. 65 i Surnadal kommune
SA 56/17 Prinsipp og prosedyre for realisering av   "sjølvfinansierande prosjekt"
SA 57/17 Kravspesifikasjon Indre Sunnmøre

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.