Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 13. november 13:00 - Mandag 13. november 15:30

Fylkeshuset, Molde

Møte i samferdselsutvalet 13. november

Saker til behandling:

SA 58/17 Ruteendringsprosessen 2018
SA 59/17 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med   kommunetilskot (50/50) - store tiltak for 2018
SA 60/17 Orienteringssak om status og framdrift i bypakkearbeidet i Møre og Romsdal per oktober 2017
SA 61/17 TS midlar - mindre tiltak - status, korrigering og tiltak   for 2018
SA 62/17 Søknad om konsesjon for drift av hurtigbåtrute mellom   Ålesund og Øye
SA 63/17 Drosjeløyva i Halsa kommune - Vurdering av behovet for to ledige løyve tilknytt Halsa Taxi
SA 64/17 Fråvvikssøknad for fv. 20 - Nerlandsøybrua
SA 65/17 Høyring - Kystverkets handlingsprogram 2018 - 2029
SA 66/17 Høyring - Statens vegvesen sitt utkast til   handlingsprogram 2018-2023 (2029)
SA 67/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018
RS 28/17 Høring for tilskuddsprogram for skredsikring på   fylkesvegnettet 2018-2023 

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.