Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 24. januar 10:30 - Tirsdag 24. januar 15:30

Fylkeshuset, Molde rom 700

Møte i plannemnd for samf. utbygging 24. januar

Orienteringar:

  • Nordøyvegen v/Marianne Nærø, Statens vegvesen
  • Årsrapport planprosjekt v/Statens vegvesen
  • Vegsituasjonen på Smøla v/Statens vegvesen

Saker til behandling:

PNS-1/17 Val av namn på konstruksjonar i Nordøyvegprosjektet   
PNS-2/17 Årshjul Plannemnd for samferdselsutbygging   

På møteplan 2016 finn du sakspapira til møtet.