Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 2. mai 10:30 - Tirsdag 2. mai 15:30

Fylkeshuset, Molde

Møte i plannemnd for samf. utbygging 2. mai

Orientering:

  • Moglegheit for sanntidsinformasjon ved stenging av tunneler, ev. varsling via nett v/Statens vegvesen
  • Børdalslina v/Ørskog, Norddal, Stordal og Stranda kommune
  • Fv 107 Ellingsøya v/Statens vegvesen
  • Nordøyvegprosjektet v/Marianne Nærø, prosjektleiar

 Saker til behandling:

PNS-3/17 Orientering   om plan og byggeprogram for 2015 og 2016

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.