Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 31. oktober 10:30 - Tirsdag 31. oktober 15:30

Fylkeshuset, Molde

Møte i plannemnd for samf. utbygging 31. oktober

Orienteringar:

  • Nordøyvegen, framdrift mv.
  • Bereevner på fylkesvegar inkl. vegar på Nordøyane v/Statens vegvesen

Saker til behandling:

PNS-9/17

Meir gang- og sykkelveg m.m. der behovet   er størst- vurdering av "Trafikktryggingsordninga 50/50- tilskot til   gang- og sykkelveg-, kollektiv- og miljøtiltak med kommunetilskot"

 

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet