Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 2. mai 12:30 - Tirsdag 2. mai 15:30

Fylkeshuset, Molde - rom 700

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 2. mai

Orienteringar:

  • Status på 50/50 – midlar v/Statens vegvesen
  • Status på mindre ts tiltak v/Statens vegvesen
  • TS- inspeksjonar v/Statens vegvesen 

Saker til behandling:

FTU   4/17 Vurdering   av søknader om støtte til trafikktryggingstiltak 
RS   4/17 Budsjettoppfølging
RS   5/17 Detaljbudsjett   for politiske utval 2017
RS   6/17 Statusorientering   mindre ts-tiltak
RS   7/17 Vedr.   flytting av gangfelt fv 658 Bråttvåg barneskole
RS   8/17 Skiltvedtak   2016
RS   9/17 Orientering   om TS inspeksjoner
RS   10/17 Statusorientering   på 50/50 midlar 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.