Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 31. oktober 12:30 - Tirsdag 31. oktober 15:30

Fylkeshuset, Molde

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 31. oktober

Orienteringar: 

  • Status prosjekt v/Trygg Trafikk
  • Framtidig organisering av UP
  • Ungdomssatsing trafikksikkerheit (#tema) v/Hege Holltrø

Saker til behandling: 

FTU 9/17 Vurderinger av søknader om støtte til   trafikktryggingstiltak
FTU 10/17 Rapportering på tildelte   fylkestrafikktryggingsutvalsmidlar for 2017
FTU 11/17 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med   kommunetilskot (50/50) - store tiltak for 2017
FTU 12/17 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med   kommunetilskot (50/50) mindre tiltak for 2018
RS 16/17 Budsjettoppfølging til og med  august 2017
RS 17/17 Fv. 107   - Ellingøya i Ålesund kommune
RS 18/17 Ålesund kommune - Fv. 107 Hovlia-Hoffland - endring av den   generelle fartsgrensen utenfor tettbebyggelse
RS 19/17 Orientering om status mindre TS-tiltak 2017 - overføring   2018
RS 20/17 Mindre trafikktryggingstiltak
RS 21/17 Orientering om status mindre TS-tiltak 2017 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet