Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 8. februar 12:45 - Onsdag 8. februar 16:00

Nordic Light, Konsul Knudtzons gate 4B, 6509 Kristiansund

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 8. februar

 

Orientering ved møtestart

Orientering om status Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken
v/ konst. seksjonsleiar Hanne Brakstad, Møre og Romsdal fylkeskommune

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KF 1/17 Kulturtilskot 2017 - driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar
KF 2/17 Kulturtilskot 2017 - treårig driftstilskot til regionale kulturorganisasjonar og -institusjonar
KF 3/17 Handlingsprogram kultur 2017
KF 4/17 Søknad om støtte til barne- og ungdomsfestival i Molde
KF 5/17 Fylkeskommunale tilskot 2017 til kulturminne og kulturmiljø med regional og høg lokal verdi - forslag til tildeling
KF 6/17 Handlingsprogram 2017 - Regional delplan for folkehelse
KF 7/17 Orientering om prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2017
RS 1/17 Utvikling av mentorordning for kreative næringar - innkjøp
RS 2/17 Fylkeskommunale tilskot 2016 til forundersøkingar og arkitektfagleg bistand til bygningar og anlegg
RS 3/17 Budsjettoppfølging - KF-utvalet - Periode 2016-13
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2016 finn du sakspapira til møtet.