Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 19. april 10:30 - Onsdag 19. april 16:00

Molde, Plassen/Storyville (Gørvellplassen 1, 6413 Molde)

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 19. april

Program

  • Omvisning på Plassen ved teatersjef Thomas Bjørnager med fleire
  • Orientering om film på Vestlandet ved Sigmund Elias Holm, Vestnorsk filmkommisjon

Lunsj kl 11.30 - 12.15

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KF 8/17 Årsrapport 2016 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal
KF 9/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020
KF 10/17 Tilskot   til tiltak i verdsarvområdet. Statsbudsjettet 2017, kap. 1429, post 79. Forslag til prioritering av innkomne søknader
KF 11/17 Tilskot til freda kulturminne i privat eige. Forslag til prioritering av innkomne søknader og tiltak
KF 12/17 Tilskot til fartøyvern 2017
KF 13/17 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet - post 78 - 2017
KF 14/17 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde, kapittel 1420, post   78 - 2017
KF 15/17 Kunstnarstipend - endring statuttar
KF 16/17 Spelemidlar 2017 - generelle prioriteringar
RS 4/17 Sunne kommuners nettverkssamling 8. - 9. mai 2017
RS 5/17 Innspill frå Møre og Romsdal fylkeskommune om utvikling av strukturen i de regionale   kompetansesentrene for musikk
RS 6/17 2017 - Turskiltprosjektet, midler til skilting og merking av turstier
RS 7/17 Årsmelding 2016 - Eldrerådet
RS 8/17 Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS 9/17 Detaljbudsjett 2017 - Kultur- og folkehelseutvalet
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.