Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 7. juni 10:30 - Onsdag 7. juni 16:00

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 7. juni

 

Innleiande orienteringar

  • Orientering om forprosjektet Mat og reiseliv i Møre og Romsdal – grøn og blå sektor, ved prosjektleiar professor Dag Jørund Lønning, Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (Rogaland)
  • Orientering om mogleg prosjekt Fotballfylket Møre og Romsdal, ved seksjonsleiar Rigmor Hustad Holen, kulturavdelinga
  • Orientering om Møremusikarordninga ved rådgivar Lene Mordal, kulturavdelinga

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KF 18/17 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017
KF 19/17 Etablering av idrettsstipend frå Møre og Romsdal fylkeskommune
KF 20/17 Nye retningsliner for Fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal
KF 21/17 Tilskot   til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi. Evaluering av 3-årig prosjekt, sak U-11/15
RS 12/17 Rapportering Arrangementstøtte bibliotek 2017
RS 13/17 Rapportering - Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet 2017
RS 14/17 Kultur 2017 - Økonomirapportering - 1. tertial 2017
RS 15/17 Sikringskjøp av Kirkegata 1A i Ålesund til museumsformål
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.