Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 6. september 10:30 - Onsdag 6. september 16:00

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. september

Orienteringar

  • Presentasjon av rapport frå Møreforsking, «Kvinner i ledelse i Møre og Romsdal», ved ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm, Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Orientering om friluftsråda sine aktivitetar, med særleg vekt på Stikk UT!, ved May Britt Haukås (Sunnmøre Friluftsråd) og Marte Melbø og Ola Fremo (Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal)

Orienteringane startar ca 13.30.

Saker til behandling:

Saksnr Innhold Uoff
KF 22/17 Tildeling av kunstnarstipend 2017
Ikkje offentleg:Offl §26 2. ledd
X
KF 23/17 Tildeling av idrettsstipend 2017
Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd
X
KF 24/17 Likestillingsprisen 2017
Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd
X
KF 25/17 Desentralisert ordning for lokale kulturbygg - spelemidlar kulturbygg 2017  
KF 26/17 Søknad om tilskot til utstillinga "Norges krepsdyr"  
KF 27/17 Søknad frå Ungt Entreprenørskap - Sosialt entreprenørskap   i skolen  
KF 28/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017-2026  
KF 29/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020  
KF 30/17 Kulturrabatt for ungdom - ny profil og harmonisering av   aldersgrense  
KF 31/17 Møteplan 2018 - Kultur- og folkehelseutvalet  
RS 16/17 Kvinner i ledelse i Møre og Romsdal. Rapport utarbeidd av  Møreforsking. 2017.  
RS 17/17 Invitasjon til Folkehelsekonferansen 2017  
RS 18/17 Budsjettoppfølging - KF-utvalet - Periode 2017-08  
RS 19/17 Program Fylkeskulturkonferansen 2017  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.