Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 25. oktober 10:30 - Onsdag 25. oktober 16:00

Alnes fyr og opplevelsessenter, Giske kommune

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 25. oktober

Orienteringar – frå kl 10.30

1.   Orientering og omvisning ved Alnes fyr- og opplevelsessenter 
      ved dagleg leiar Anniken Aakvik

2.   Orientering om utvalte kulturlandskap ved rådgivar Siv Aksdal, kulturavdelinga

3.   Fylkestannlegen orienterer om økonomiplan 2018-2021 
      ved fylkestannlege Anthony Valen

Lunsj kl 12.45 - 13.30

Ordinær saksbehandling frå ca kl 13.30.

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KF 32/17 Norges Musikkorps Forbund Nordvest - Prosjekt 2018 - Søknad om økonomisk støtte
KF 33/17 Møremusikarordninga - endring av søknadsfristar frå 2018
KF 34/17 Desentralisert ordning for lokale kulturbygg - retningslinjer og framtidig prioritering
RS 20/17 Kulturindeks for Møre og Romsdal 2016
RS 21/17 Idrettsindeks for Møre og Romsdal 2016
RS 22/17 Utfordringar ved bruk av ulike typer fyllmateriale til kunstgressbaner
RS 23/17 Rapportering kulturtilskot 2. halvår 2017 - fordeling etter administrativt myndigheit
RS 24/17 Kultur 2017 - Økonomirapportering - 2. tertial 2017
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.