Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 13. november 13:00 - Mandag 13. november 16:00

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. november

Orientering

  • Orientering frå Stiftinga Atlanterhavsparken om retningsval for vidare utvikling ved dagleg leiar Tor Erik Standal

Saker til behandling

Saksnr Innhold Uoff
KF 35/17 Fylkeskulturprisen 2017 Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd X
KF 36/17 Kjøp av aksjar - Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS  
KF 37/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018  
KF 38/17 Søknad om midlar til prosjektet Storgatas ansikter  
KF 39/17 Søknad om prosjekttilskot til Kirkens SOS Møre og Romsdal  
RS 25/17 Mestre hele livet. Regjeringa sin strategi for god psykisk   helse (2017-2022)  
RS 26/17 Bruk av Møremusikarordninga 2013-2017  
RS 27/17 Tildelingar frå Kulturrådet til prosjekt i Møre og Romsdal, 2016 og 1. halvår 2017  
RS 28/17 Rapport - kartlegging av rammevilkåra for dei kommunale eldreråda  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.