Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 9. februar 10:30 - Torsdag 9. februar 15:30

Fræna vidaregåande skole, Oppmøte: Flatakerbygget i Elnesvågen sentrum

Møte i utdanningsutvalet 9. februar

Program for dagen:

Kl. 10.30 -  12.30    Orientering, omvising og lunsj

Kl. 12.30 -                Behandling av saker etter saklista

Saker til behandling:

Orientering:

 - Evalueringa av IUng  - Møreforskning v/Bachmann  

Saksnr Innhald
   
UD 1/17 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2019/2020
UD 2/17 Rapportering handlingsprogram 2016
UD 3/17 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017 - 2020
UD 4/17 Rapport om internasjonaliseringsarbeid i vidaregåande opplæring
UD 5/17 Orientering om og evaluering av spesialundervisning i vidaregåande opplæring
UD 6/17 Investeringsplan skolebygg - status januar 2017
UD 7/17 Landslinjetilbod i jazz ved Molde videregående skole
RS 1/17 Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune
RS 2/17 Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2017-2018
RS 3/17 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2017
RS 4/17 Fritak frå fylkeskommunale verv
RS 5/17 Periode 2016 - 13 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet
   
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.