Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 23. mars 10:30 - Torsdag 23. mars 15:30

Romsdal videregående skole

Møte i utdanningsutvalet 23. mars

Program for dagen:

Kl. 10.30 – 12.30     Orientering, omvising og lunsj

Kl. 12.30 -               Behandling av saker etter saklista

Orientering:

-      Orientering om søkinga for skoleåret 2017-2018 v/seksjonsleiar Geir Løkhaug.

-      Orientering om utviklingsplaner v/byggje- og vedlikehaldssjef Per Olaf Brækkan

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
   
UD 8/17 Formidlingskoordinator   i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar.
UD 9/17 Tiltak   for fleire læreplassar - utviding av oppgåver og ressurs for dei yrkesfaglege   nettverka
UD 10/17 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2016
UD 11/17 Plassering   av nytt tilbod - maritim skipselektriker
UD 12/17 Tilbod   som ikkje vert sett i gang 2017/2018
UD 13/17 Skolevalet 2017
UD 14/17 Vurdering   - oppretting av eit tilbod til minoritetsspråklege elever ved Fræna vgs
UD 15/17 K451 Fagerlia videregående skole - byggeprogram byggetrinn   1
UD 16/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2
UD 17/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg
UD 18/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i   Møre og Romsdal 2017-2020
RS 6/17 Orienteringssak til utdanningsutvalet om fråværsgrensa
RS 7/17 Karrieredagane   2017 for elevar på 10. trinn
RS 8/17 Detaljbudsjett - utdanningsutvalet 2017
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.