Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 11. mai 10:30 - Torsdag 11. mai 15:30

Sunndal vidaregåande skole

Møte i utdanningsutvalet 11. mai

Program for dagen:

Kl. 10.30 – 12.30     Orientering, omvising og lunsj

Kl. 12.30 -               Behandling av saker etter saklista

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
   
UD 19/17 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 - 2021
UD 20/17 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18
UD 21/17 Ny vurdering av tilbod til vaksne minoritetssprålege ved Fræna vgs
UD 22/17 Utviklingsplan Tingvoll vidaregåande skole
UD 23/17 K002   Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram
UD 24/17 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygningar
UD 25/17 HMS for elevar 2017
UD 26/17 Lokal inntaksforskrift- toppidrettstilbodet
RS 9/17 Inntak av elevar med fortrinnsrett og individuell   vurdering for skoleåret 2017/2018
RS 10/17 Skoleval
RS 11/17 Periode 2017 - 4 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet
RS 12/17 Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS 13/17 Årsmelding 2016 - Eldrerådet
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.