Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 7. september 11:00 - Torsdag 7. september 15:30

Herøy vidaregåande skule

Møte i utdanningsutvalet 7. september

Program for dagen:

Kl. 11.00 – kl. 13.00 Orientering, omvising og lunsj

Kl. 13.00 -               Behandling av saker etter saklista

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
   
UD 31/17 K351   Haram vgs BT1 - byggerekneskap
UD 32/17 Framlegg til nye vedtekter for NDLA
   
UD 34/17 Møteplan 2018 - utdanningsutvalet
RS 14/17 Orienteringssak - Nye avtalar om kjøp av PP-tenester til   vidaregåande opplæring
RS 15/17 Periode 2017 - 6 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet
RS 16/17 Periode 2017 - 8 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet
RS 17/17 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar   2017
RS 18/17 Innhenting   av standpunkt og eksamenskarakterar - våren 2017
RS 19/17 Prøveinntak - våren 2017
RS 20/17 Fellesinntaket for 2017/2018
RS 21/17 2. gongs inntak - skoleåret 2017/2018
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.