Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 26. oktober 10:30 - Torsdag 26. oktober 15:30

Møterom 101, Fylkeshuset

Møte i utdanningsutvalet 26. oktober

Tema fellesmøte: 

  • Orientering om formidling og om arbeidet til formidlingskoordinatorene
  • Orientering om arbeidet med skolebruksplanen
  • Presentasjon av årsrapport elev- og lærlingombode
Saksnr Innhald
UD 35/17 Tilpassa opplæring
UD 36/17 Minoritetsspråklege   flyktningar i Møre og Romsdal
UD 37/17 Rådgivingstenesta i skolen
UD 38/17 Rapport om klage på standpunktkarakter skoleåret 2016-2017
UD 39/17 Vurdering   av oppvarmingsmoglegheiter Tingvoll vgs og Ørsta vgs
UD 40/17 K752 Fræna vgs - Marine fag - prosjektstatus oktober 2017
RS 22/17 Orientering - Karrieredagane 2017
RS 23/17 Årsrapport elev- og lærlingombodet 2016-2017
RS 24/17 Innhenting av avgangselevar våren 2018
 

 

Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.