Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 13. november 13:00 - Mandag 13. november 18:00

Møterom 101, Fylkeshuset

Møte i utdanningsutvalet 13. november

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
UD 41/17 Skolebruksplan 2018-2021
UD 42/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
UD 43/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018
UD 44/17 Revidert   utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule
UD 45/17 K751 Borgund vgs - Byggeprogram BT5
UD 46/17 I UNG - eit alternativt opplæringsløp for elevar med store  motivasjonsvanskar i den ordinære skolen
UD 47/17 Endring av lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av læreplassar,   Møre og Romsdal fylkeskommune - § 5 skoleplass i anna fylke, og § 14 permisjon frå vidaregåande opplæring og reservasjon av skoleplass.
UD 48/17 Tilskot til kjøp av eigen pc
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.