Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 7. februar 10:30 - Tirsdag 7. februar 16:00

Møte i regional- og næringsutvalet 7. februar

Program

Oppmøte Nofima (Sjølsengveien 22, 6600 Sunndalsøra)

kl. 10.30-12.30     Orienteringar, omvising og lunsj
                             Orientering om Storvik Aqua
                             ved dagleg leiar Svein Arve Tronsgård 

                             Orientering om Nofima
                             ved forskningsstasjonsleder Synnøve Helland 

                             Omvising på Nofima sitt resirksenter

kl. 12.30                Avreise til Sunndal rådhus

kl. 12.50-13.20      Orienteringar frå kommunen

kl. 13.30-16.00      Møte i regional- og næringsutvalet

Saker til behandling

Saksnr Innhald
RN 1/17 Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017
RN 2/17 Regional delplan for klima og energi - Forslag til handlingsprogram 2017
RN 3/17 Innspel til jordbruksforhandlingane 2017
RN 4/17 Kompetanseoppbygging - NORSØK
RN 5/17 Forskingsfond - Kriteriar og prosedyrar for forvalting
RN 6/17 Fullmakt til fastsetting av skotpremie til kommunane i  Møre og Romsdal
RN 7/17 Årsrapport og plan for 2017 frå Runde Miljøsenter
RN 8/17 Orientering om forslag til nasjonal strategi mot rømming frå akvakultur
RN 9/17 Månadsmelding frå NAV desember 2016 og januar 2017
RN 10/17 Fordeling av midlar frå kap 551 post 60 og tiltaksfondet per 25. januar 2017
RS 1/17 Høyring - forslag til lov om opptak og bruk av informasjon   om skjermverdige objekt, militære anlegg og områder, og botnforhold
RS 2/17 Utvikling av mentorordning for kreative næringar - innkjøp
RS 3/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2016-13
RS 4/17 Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2017 - tilskot til Møre og Romsdal fylkeskommune under programkategori 13.50 distrikts- og regionalpolitikk
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2016 finn du sakspapira til møtet.