Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 14. mars 10:30 - Tirsdag 14. mars 16:00

Volda kommune (oppmøte Sunnmøre Kulturnæringshage, Storgata 8, Volda)

Møte i regional- og næringsutvalet 14. mars

Program:

kl 10.30 - 11.15    Orientering om kulturnæringshagen, bedrifter i næringshagen, og
                             planar om kunnskapspark, ved Martin Foldal

kl 11.15                Avreise til høgskulen

kl 11.30 - 12.00    Lunsj i kantina på høgskulen

kl 12.15 - 13.45   Orientering om Volda kommune – utfordringar og samarbeid
                            ved ordførar og rådmann

                            Orientering om Høgskulen i Volda – nasjonal og regional rolle –
                            nytt mediebygg, ved rektor Johan Roppen

kl 14.00                Møte i regional- og næringsutvalet

Saker til behandling:

Saksnr Innhold Uoff
RN 11/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020  
RN 12/17 Nye retningsliner for kommunale næringsfond frå 2017  
RN 13/17 Fordeling av kommunale næringsfond 2017  
RN 14/17 Fordeling av hoppid.no midlar 2017  
RN 15/17 Søknad om tilskot til forprosjekt - etablering av soningssenter i Sunndal  
RN 16/17 Søknad om støtte til GCE Blue Maritime 2017  
RN 17/17 Høyring av NOU 2016:26 - Eit framtidsretta kvotesystem  
RN 18/17 Aqua Nor 2017 - Deltaking frå Møre og Romsdal fylkeskommune  
RN 19/17 Nor-Fishing 2018 - Fellesstand for Møre og Romsdal  
RN 20/17 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2016  
RN 21/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg  
RN 22/17 Vurdering av klage på avslag - søknad om støtte til kurs for landbruksvikarar  
RN 23/17 Ny behandling av søknad om tilskot til   organisasjonsutvikling i Landbruk Nordvest SA.  
RN 24/17 NORSØK - rapport for bruk av tildelt støtte til   landbruksforsking i 2016  
RN 25/17 Statusrapportering   for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016  
RN 26/17 Delegering   av myndigheit til løyve av tilskot frå viltfondet  
RN 27/17 Månadsmelding frå NAV februar 2017  
RN 28/17 Fordeling   av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per   28. februar 2017  
RN 29/17 Fylkesprisen Årets Bedrift 2016
Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd
X
RS 5/17 Regjeringens havstrategi - Ny vekst - stolt historie  
RS 6/17 Detaljbudsjett 2017 - Regional- og næringsutvalet  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.