Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 8. mai 10:30 - Tirsdag 9. mai 16:00

Måndag 8. mai: Vestnes kommune - Tirsdag 9. mai: Rauma kommune

Møte i regional- og næringsutvalet 8.-9. mai

Program for dagane:

Måndag 8. mai 2017 - Vestnes kommunehus (rundstykker og kaffe/te)

kl 10.30 - 11.00      Orientering frå Vestnes kommune ved ordførar Geir Inge Lien
                               og administrasjonssjef Tone Roaldsnes

kl 11.00 - 11.40      Orientering frå bedrifter

kl 12.15 - 13.30      Fønix næringshage, Vikebukt - Lunsj og orientering om 
                               næringshagen ved Bjørn Vegard Løvik

kl 14.00 - 15.00      Grande Trevare, Innfjorden - Orientering ved dagleg 
                               leiar Torbjørn Hjelden

kl 16.00                  Møte i regional- og næringsutvalet
                              Romsdalshorn, Kulturhuset, Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes

kl 19.00                  Middag på hotellet

Tirsdag 9. mai 2017 - Romsdalshorn, Kulturhuset, Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes

kl 08.30 - 09.30      Orientering frå Rauma kommune ved ordførar Lars Hustad 
                              og rådmann Oddbjørn Vassli

kl 10.00 - 11.30      Bedriftsbesøk Plasto, ved adm. direktør Lars Stenerud

                              Vandring i sentrum for å sjå og få informasjon om resultat av 
                              tettstadsutviklingsprosjekt

kl 12.00 - 13.00      Norsk Tindesenter, informasjon og omvising, ved styreleiar 
                               Fred Husøy og dagleg leiar Anita Burkley

kl 13.30                  Lunsj på Spiseriet Tindesenteret

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
RN 30/17 Kystverket Midt-Noreg - Vurdering av søknader om tilskot Kap 1360 post 60 for utbetaling   2018
RN 31/17 Kongsnegl frå Noreg til Kina - underutnytta ressurs med nye moglegheiter for norsk fiskeri
RN 32/17 Avsetting til pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal
RN 33/17 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019
RN 34/17 Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
RN 35/17 Norsk Tindesenter - status som besøkssenter for nasjonalparkar.   Støtteuttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune
RN 36/17 Orientering - Resultat av Omstillingsprogram for petroleumsrelatert leverandørindustri
RN 37/17 Regionale forskningsfond Midt-Norge - Orientering om årsrapport 2016 og handlingsplan 2017
RN 38/17 Månadsmelding frå NAV mars og april 2017
RN 39/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 21. april 2017
RS 7/17 Årsmelding 2016 - Eldrerådet
RS 8/17 Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS 9/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-04
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.