Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 6. juni 10:30 - Tirsdag 6. juni 17:00

Aure kommune - oppmøte Tjeldbergodden Industrianlegg (sjå program)

Møte i regional- og næringsutvalet 6. juni

Program

kl 10.30        Besøk på Tjeldbergodden Industrianlegg

                    Orienteringer om Metanolfabrikken, LNG produksjon, forsøk med
                    Hydrogenproduksjon og Bioparken (Tjeldbergodden rensefisk)
                    v/ direktør Gro Jofrid Trovåg Amundsen, Statoil, direktør Arve Goa,
                    Bioparken og fagleg leiar Svein Martinsen, Tjeldbergodden rensefisk.

kl 11.45        Lunsj på Tjeldbergodden

kl 12.30        Avreise og kort rundtur på Bioparken

                    Vi kjører samla til Aure Gjestegård der det blir orienteringar
                    og politisk møte.

kl 13.30        Orientering om Aure kommune v/ordfører Ingunn Oldervik
                    Golmen og rådmann Martin Olav Folde

kl 14.00        Møte i regional– og næringsutvalet

Møtet held fram til ca kl 17.00.

Saker til behandling

Saksnr Innhald
RN 40/17 Fordeling av tilskot til gründermobilisering 2017
RN 41/17 Støtte til tiltak i Byen som regional motor i Ålesund, Molde og Kristiansund 2017
RN 42/17 Tilskot til nyskapande integreringsarbeid
RN 43/17 Vurdering av søknader - Forskingsfond
RN 44/17 Utvikling av fiskeri og havbruk i Midsund og regionen
RN 45/17 Service på merdkanten - leverandørnettverk
RN 46/17 Ferskt konsum av restråstoff frå kystflåten i Møre og Romsdal
RN 47/17 Kartlegging av restråstoff i kvitfisksektoren
RN 48/17 Frå fjord og jord til bord - år 3
RN 49/17 Regionale utviklingsmidlar i 2017 - Årlege tilskot til inkubatorane ved Protomore   Kunnskapspark AS og Ålesund Kunnskapspark    AS
RN 50/17 Oppretting av aksjeselskap - Ocean Industry School (OIS)
RN 51/17 Deltaking på European Week of Regions and Cities
RN 52/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 18. mai 2017
RN 53/17 Månadsmelding frå NAV mai 2017
RN 54/17 Tareal Eksponert taredyrking i Møre og Romsdal
RS 10/17 Innspel til regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.