Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 5. september 10:30 - Tirsdag 5. september 18:00

Tingvoll kommune - Oppmøte kl. 10.30: Krivi-Vev AS, Industrivegen 18 Tingvoll. Utvalsmøte kl. 14.00: Tingvoll Økopark, Gunnars veg 6, Tingvoll

Møte i regional- og næringsutvalet 5. september

Program:

Oppmøte:         Krivi-Vev AS, Industrivegen 18, Tingvoll    

10.30 – 11.30   Orientering  Krivi-Vev, ved adm direktør Viktor Gautvik (www.krivi.no)

11.30                Avreise til Tingvoll Økopark, Gunnars veg 6 (www.tingvollokopark.no)

11.45 – 12.30   Lunsj inkl orientering frå Tingvoll kommune, ved ordførar Milly
                         Bente Nørsett/rådmann Olaug Haugen (www.tingvoll.kommune.no)

12.30 – 13.45   Omvising i  Økoparken og orientering frå NORSØK og NIBIO, ved
                         Turid Strøm og (www.norsok.no) (www.nibio.no)

14.00 – 16.00   Møte i Regional- og næringsutvalet

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
RN 55/17 Vekst i Stordal - søknad om forlenging av prosjektet ut   2018
RN 56/17 Etablering av soningssenter i Ålesund og i Sunndal - vurdering av søknad om støtte
RN 57/17 Høyring - konsekvensutgreiing for utbygging av Fenja innenfor PL586
RN 58/17 Regionale  utviklingsmidlar i 2017 – Årleg tilskot om inntil 750 000 kroner til inkubatoren hos Vindel AS i Kristiansund
RN 59/17 Mellom   bygningane i Volda, del B - turveg og bruer mellom sentrum og Presteholmen
RN 60/17 Tettstadprosjekt i Langevåg
RN 61/17 Region Ålesund - søknad om tilskot til styrking av samspelet i byregion Ålesund
RN 62/17 Orientering - Resultat av prosjektet "Omstilling og vekst i maritim klynge"
RN 63/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 22. august 2017
RN 64/17 Månadsmelding frå NAV juni, juli og august 2017
RN 65/17 Møteplan 2018 - Regional- og næringsutvalet
RS 11/17 Ringvirknings- og verdiskapingsanalyse av reiselivet i   Møre og Romsdal
RS 12/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-06
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.